Meta hlavička

KRMENÍ KONÍ

 Přirozené potřeby koní při krmení

 

Chování při krmení a trávení koně má s jídelními zvyklostmi člověka pouze málo společného. Možná také proto je pro nás tak těžké, vyhovět přirozeným stravovacím zvyklostem koně. Předkové našich domestikovaných koní museli své krmení denně „vyběhat“: vedle stálého pohybu přijímal kůň ustavičně malá množství rostlinné potravy o malém objemu. Za velmi chudých podmínek (step, hornaté regiony) stoupala doba příjmu krmiva k pokrytí udržovací potřeby až na 16 hodin!

 

Díky příliš krátkým dobám krmení, nadměrné nabídce živin a příliš velkému objemu krmiva jsou předem naprogramovány chyby v krmení. I přes prostorově úzce ohraničené podmínky chovu se striktně předepsanými časy pastvy by se mělo pokud možno vyjít vstříc přirozeným potřebám krmení koně:

1) 5 až 6 hodin doby krmení denně

2) krmit minimálně 3 x denně

3) po příjmu krmiva cca  1 ½ h žádná práce

4) možnost volného přijímání vody

Patička